Onderneem met ZZO!

15-11 | ALV bijeenkomst

15-11 | ALV bijeenkomst met gastspreker Jesse van Doren

15-11 | ALV bijeenkomst met gastspreker Jesse van Doren

Het bestuur van Zakelijk Zeist Onderneemt! nodigt ú, als lid, van harte uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op 15 november a.s. bij Hotel Theater Figi.

Programma

 • 17.30 uur: Ontvangst
 • 18.00 uur: ALV
 • 19.00 uur: Jesse van Doren, gastspreker
 • 20.00 uur: Netwerkborrel

Locatie: Hotel Theater Figi, Het Rond 2, 3701 HS Zeist


Aanmelden is nog niet mogelijk.

Informatie


We blikken terug op een mooi jaar met interessante bijeenkomsten en bezoeken. We nemen afscheid van diverse zittende bestuursleden en stellen de kandidaat bestuursleden graag aan u voor, waarna tot een stemming zal worden overgegaan.

Wij hebben op deze avond als gastspreker Jesse van Doren uitgenodigd. Jesse van Doren werd meerdere keren bekroond tot ‘meest beloftevolle ondernemer’. Als jonge, innovatieve entrepreneur adviseert hij bedrijven over groei door de implementatie van slimme marketingtechnieken. Zijn unieke visie op techniek en ‘innovatiemarketing’ maakt dat hij vaak door bedrijven wordt ingehuurd als spreker.

Jesse van Doren (1996) belichaamt de ‘technologie-generatie’. Al op jonge leeftijd richtte hij zijn eigen onderneming op. Zijn studie Small Business & Retail Management brak hij ervoor af. Met zijn passie voor marketing zet Jesse van Doren bedrijven op scherp en helpt hij bedrijven groeien door efficient gebruik van internet, sociale media en data.

Al met al een vol programma, waarbij volop de gelegenheid is om vragen te stellen en te netwerken.

Programma

Agenda Algemene Leden Vergadering

 • Opening
 • Vaststelling notulen ALV 2 november 2017
 • Mededelingen bestuur:
 • • Verslag themakamers
 • Financiën
- Verslag penningmeester
- Verslag kascommissie
- Jaarstukken 2018 en decharge
- Benoeming kascommissie
 • Bestuurswisselingen:

  - aftreden Lex Geerts (niet herkiesbaar);

  - aftreden Corine Waanders (niet herkiesbaar);

  - aftreden Jan Rijken (niet herkiesbaar);

  - voorstel tot toetreden bestuur: Tjeerd de Boorder;
  - voorstel tot toetreden bestuur: Arnold Luyben;

  - voorstel tot toetreden bestuur: Victoria Ruijs;
  
- voorstel tot toetreden bestuur: Ellen Holslag;
 • • Stemming
 • • Rondvraag
 • • Afsluiting

Bijlagen: