Onderneem met ZZO!

Verslag: Utrechtse Heuvelrug Kromme RijnStreek: regio van “Land Goed Land”

27 mei | Stichting Q4
Hotel Theater Figi, Het rond 2, Zeist

“Het is goed om te zien hoe prachtig het DNA van onze regio is en wat een economische kracht onze ondernemers kunnen ontwikkelen. Vanuit dit besef kunnen wij de profilering en positionering van deze regio een enorme impuls geven. Deze regio verdient dat ook”, aldus Etske Muis, voorzitter van Q4.
Ze sprak deze woorden woensdagavond 27 mei tijdens de presentatie door stichting Q4 het profileringsdocument over de economisch strategische positie en het DNA van de regio. Ruim 200 ondernemers en bestuurders waren hiervoor aanwezig in Hotel Theater Figi. Hoogleraar Oedzge Atzema van de Universiteit van Utrecht vertelde over de economische potentie van de regio. Daarna presenteerden Jan Kooren en Xander Koppelmans van bureau PGHR het DNA boek van deze regio.

Q4 is een samenwerking van de ondernemersverenigingen uit de Utrechtse Heuvelrug en Kromme RijnStreek (www.stichtingq4.nl).

De sprekers zijn het er over eens: onze regio is een regio met een uitstekend woon- en werkklimaat. Ook de potentie voor ondernemers en bedrijven is hier optimaal. Daarom liet stichting Q4 onderzoeken hoe de regio economisch en ecologisch nog beter kan profileren en positioneren, zowel binnen als buiten de provincie Utrecht.

Land Goed Land
Het DNA-onderzoek van de regio is uitgevoerd door PGHR uit Zeeland. Het ruimtelijk economisch onderzoek is gedaan door EDS 2 onder leiding van prof. dr. Oedzge Atzema, hoogleraar Economische Geografie aan de Universiteit Utrecht.
Het DNA boek kreeg de titel ‘Land Goed Land’, het profileringsdocument ‘Regio Heuvelrug Kromme RijnStreek: Over complementariteit en identiteit’. Beiden tonen de kwaliteit van onze ondernemers en de economische potentie van onze regio en ook de allure!
Het profileringsdocument en het DNA-boek werden in een prachtige promo-box uitgereikt aan gedeputeerde Verbeek, burgemeester Janssen van Zeist en de wethouders Economische Zaken en de voorzitters van de 5 ondernemersorganisaties uit de regio. Daarna was het de beurt aan Anke Angel voor een spetterende muzikale show. Er werd druk en gezellig genetwerkt. Gasten konden ook kennis maken met twee nieuwe streekbieren van Heuvelrug en Kromme Rijnstreek: het blond bier Zon van Brouwerij Heuvel en de Dikke van Stadsbrouwerij De Dikke.

Sterke regio bouw je met elkaar
De sprekers en Q4 roepen ondernemers en gemeenten op verder te kijken dan de grenzen van hun bedrijf, de eigen ondernemersnetwerken of eigen gemeente. Een sterke regio bouw je met elkaar. Samen werken, over je eigen schaduw heen stappen en grenzen verleggen zijn hierbij belangrijk. Niet denken in concurrentie, maar in gezamenlijke kracht. Stichting Q4 zal de komende periode via een roadshow ondernemers en overheden bezoeken om de krachten te bundelen en nieuwe activiteiten op te zetten om deze regio verder te profileren en te promoten.

Het Rabobank Stimuleringsfonds is betrokken bij deze ontwikkelingen en heeft het onderzoek naar het DNA van de regio Heuvelrug Kromme RijnStreek mede mogelijk gemaakt. Michel Post, directeur Bedrijven van Rabobank Utrechtse Heuvelrug: ‘Ondernemers profiteren van een goed economisch klimaat in de regio. Waar wij daar als Rabobank aan bij kunnen dragen, doen wij dat graag door het ondersteunen van onderzoek maar ook door kennis te delen en partijen met elkaar te verbinden. Samenwerken is daarbij cruciaal! Daarom ondersteunen wij van harte het profileringsdocument van Q4. Hiermee zetten we onze regio sterk op de kaart.’

Foto's: Robert Zwart (Etske Muis en Promo-box uitreiking)
Foto's: Pien van den Bosch (overige)

Meer informatie op www.stichtingq4.nl.

Voorzitters-en-wethouders-nemen-profileringsdocument-in-ontvangst Etske-Muis-voorzitter-Q4-foto-Robert-Zwart q4-piendesign-0142 q4-piendesign-0144 q4-piendesign-0145 q4-piendesign-0149 q4-piendesign-0155 q4-piendesign-0169 q4-piendesign-0172