Onderneem met ZZO!

Bedrijvenindex

Terug naar het overzicht

VVG Advocaten & Mediators

VVG Advocaten & Mediators is werkzaam op het gebied van het arbeidsrecht, ambtenarenrecht, verbintenissenrecht, contractenrecht, bestuursrecht, gezondheidsrecht, onderwijsrecht, huurrecht en familierecht. VVG Advocaten & Mediators biedt specialistische advocatuur op kwalitatief hoog niveau.


Het kantoor is opgericht door mr. A.C.M. (Lianne) van Vliet en mr. S. (Sandy) Gadellaa. Lianne heeft 20 jaar advies- en proceservaring opgedaan bij een gerenommeerd advocatenkantoor in Den Haag en is in 2015 haar eigen kantoor gestart in Zeist. Sandy heeft bij verschillende kantoren in Utrecht gewerkt en is haar eigen kantoor in Bilthoven gestart in 2006.


VVG Advocaten & Mediators heeft een locatie in Zeist en in Bilthoven. Het kantoor levert juridisch maatwerk, waarbij deskundige en persoonlijke dienstverlening vanzelfsprekend is.


VVG Advocaten & Mediators is rijk aan ervaring in het leveren van diensten aan grote en middelgrote ondernemingen en instellingen, het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, rechterlijke organisaties, (semi)overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties, penitentiaire inrichtingen, ondernemingsraden, artsen, werknemers en ambtenaren.


VVG Advocaten & Mediators is tevens een mediationkantoor. Lianne is naast advocaat ook MfN-registermediator. Mediation kan door Lianne op verschillende soorten conflicten en binnen verschillende rechtsgebieden worden toegepast.


Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 06-51103786 (Lianne) of 06-22792851 (Sandy) of via info@vvgadvocaten.nl

VVG Advocaten & Mediators
Utrechtseweg 75
3702 AA Zeist
030-75 393 75

  • Arbeidsrecht/ambtenaren recht
  • Verbintenissenrecht
  • Huurrecht

Kaart openen
VVG Advocaten & Mediators is een aantrekkelijke contractpartner voor gemeenten omdat wij ruime ervaring hebben op het gebied van bestuursrechtelijke aangelegenheden, in het bijzonder het ambtenarenrecht en het bestuursrecht. Lianne heeft 20 jaar bij het kantoor van de Landsadvocaat in Den Haag gewerkt en heeft dus veel voor het Rijk, provincies en gemeenten gedaan. In ambtenarenzaken adviseren en procederen wij zowel op individueel niveau (ongeschiktheid, disciplinaire straffen, integriteit, van werk naar werk trajecten, arbeidsongevallen, beroepsziekten enz.), als op collectief niveau (reorganisatie- en medezeggenschapstrajecten). Daarnaast adviseren en procederen wij in algemeen bestuursrechtelijke aangelegenheden (Awb, WOB, Omgevingswet, WMO, subsidies, openbare orde enz.). Daarnaast houden wij ons bezig met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Zie www.vvgadvocaten.nl onder Actueel, publicatie 9 mei 2017. De Eerste Kamer heeft op 8 november 2016 ingestemd met de Wnra. Deze wet heeft tot doel de arbeidsverhoudingen van ambtenaren en werknemers te harmoniseren. Aangezien wij ons ook actief bezighouden met het nieuwe arbeidsrecht, de Wet werk en zekerheid, kunnen wij overheden goed adviseren over de veranderingen die gaan plaatsvinden in het nieuwe Ambtenarenrecht. Mocht u interesse hebben in een laagdrempelig overleg, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen, telefoon: 06-511 03 786.
Ja
Nee