Onderneem met ZZO!

Wat is de Bedrijvenindex

De lokale markt van en regionale markt rondom de gemeente Zeist heeft enorm veel te bieden.

De gemeente heeft veel taken en werkzaamheden waarbij zij het specialisme van partijen uit de markt nodig heeft. Deze opdrachten worden vaak aanbesteed, waarbij de gemeente of zelf partijen mag kiezen die een offerte mogen uitbrengen of de opdracht openbaar bekend maakt en alle geïnteresseerde partijen een aanbieding mag doen.

Een belangrijke doelstelling van de gemeente is het stimuleren van de lokale economie. Lokale partijen een kans bieden op een gemeentelijke opdracht draagt daar onder andere aan bij. Bij het kiezen van de partijen is het dan ook van belang een goed en volledig beeld te kunnen vormen van de markt. De Bedrijvenindex vervult hierin een grote toegevoegde waarde. Niet alle medewerkers van de gemeente hebben namelijk de gehele lokale Zeister markt goed in beeld. In dat geval kunnen zij de Bedrijvenindex raadplegen. Vandaar dat we alle lokale partijen willen vragen zich aan te melden voor de Bedrijvenindex.

Lidmaatschap van de ondernemersvereniging is hierbij geen voorwaarde. Maar het is wél gewenst, want Zakelijk Zeist Onderneemt! steekt veel tijd in de belangenbehartiging van de lokale ondernemers. We kunnen iedere steun gebruiken, ook die van u.

Wilt u zich inschrijven op de Bedrijvenindex, maar bent u nog geen lid, dan kunt u zich hier als lid aanmelden.

Hoe meer leden ZZO! heeft, des te krachtiger is onze behartiging van uw belangen.