Onderneem met ZZO!

Aanmelden als lid

Wij stellen het zeer op prijs dat u lid wilt worden van Zakelijk Zeist Onderneemt! en wensen u heel veel mooie jaren binnen onze vereniging.

Lid worden van Zakelijk Zeist Onderneemt! kost € 250,= per kalenderjaar (tarief per 1-1-2015). Wanneer u gedurende het jaar lid wordt, betaalt u slechts een evenredig deel. Opzeggen kan tot 4 weken voor het einde van het kalenderjaar. Daarna geldt een stilzwijgende verlenging.

Persoonlijke gegevensBedrijfsgegevensAccountgegevens