Onderneem met ZZO!

Uitnodiging Q4 Roadshows

Gepubliceerd op: 29-06-2015

Uitnodiging Q4 Roadshows

HET PROGRAMMA

Beste ondernemer,
Na een spetterende kickoff gaat Stichting Q4 op 1 juli, 25 augustus en 2 september vervolg geven aan de concretisering en operationalisering van de regionale samenwerking van de Ondernemers, Onderwijs en Overheid, de zgn. Triple Helix, van Stichting Q4.

Het programma van de 1e roadshow op 1 juli:

19.30 – 20.00 uur | Inloop met koffie/thee

20.00 – 20.30 uur | Doel van de avond

20.30 – 20.45 uur | Presentatie Johan Vlassak, Rabobank

20.45 – 21.00 uur | Voorbeelden van verbinden, plus uitleg over rest van de avond

21.00 – 21.50 uur | Uit elkaar in kleine groepjes

21.50 – 22.00 uur | Centrale terugkoppeling

22.00 – 22.30 uur | Netwerkborrel

Locatie: SBI, Amersfoortseweg 98, 3940 AB Doorn

__________________________________________________________________________________

Op basis van DNA-onderzoek en een ruimtelijk-economisch onderzoek heeft Stichting Q4 op 27 mei jl. een DNA en een profileringsdocument gepresenteerd aan de samenwerkende ondernemersverenigingen en economisch wethouders van de regio Heuvelrug Kromme RijnStreek.

In deze onderzoeken wordt de enorme economische potentie van onze regio zichtbaar gemaakt. Meer informatie over de onderzoeken vindt u op de website van Stichting Q4. De presentatie was een succes. Er is nu momentum. Gemeenten en provincie zijn aangehaakt. Gedeputeerde Staten heeft Q4 al in het coalitieakkoord genoemd. De bedoeling is om de in het profileringsdocument omschreven uitgangspunten vorm te geven met een pakket aan concrete maatregelen (zie bijlage maatregelen.pdf).

In het profileringsdocument worden vijf sectoren genoemd die in onze regio eendominante rol vervullen: (1) gastvrijheid, (2) voeding en gezondheid, (3) zorg en welzijn,(4)openbaar bestuur en veiligheid en (5) consultancy en overige dienstverlening.De kracht van deze sectoren kan vergroot worden door het leggen van een creatieveverbinding: samenwerking tussen bedrijven onderling en met lokale overheden.Van belang is dan dat buiten de gemeentegrenzen wordt gedacht.

Maar samenwerking is een loos woord als het niet concreet wordt ingevuld. En daar gaan de roadshows over. Hoe gaan wij de kracht van onze regio zodanigbenutten en naar buiten brengen dat inwoners en ondernemers in onze regiodaarvan de vruchten plukken?

In de bijlage treft u het maatregelenpakket aan met een aantal suggesties louter bedoeld ter gedachtenbepaling. Het is aan u - de ondernemers - om nu een bijdrage te leveren.
Het maatregelenpakket

Aanmelding
Bent u niet in de gelegenheid één van de bijeenkomsten bij te wonen, vult u dan onderstaande vragenlijst in en geeft u uw suggesties aan ons mee. Wij kunnen daar wat mee en wij doen daar ook wat mee. Op die wijze kunt u een bijdrage leveren aan versterking van onze regio.

U kunt zich aanmelden door onderstaande vragen in te vullen en te versturen naar info@zakelijkzo.nl:

  • Ik kom naar álle 3 avonden.
  • Ik kom op de avonden: 25 augustus en/of 2 september
  • Ik kan niet aanwezig zijn en/of heb vooruitlopend op de sessie al de volgende suggesties voor concrete maatregelen, waardoor de plannen van Q4 succesvol kunnen worden.

« Nieuwsoverzicht