Onderneem met ZZO!

Verlichten van de regeldruk in stadscentra

Gepubliceerd op: 05-08-2015

Verlichten van de regeldruk in stadscentra

De gemeente Zeist is één van de twaalf gemeenten waar, in samenwerking met Platform31, een pilot wordt gestart waarin geëxperimenteerd wordt met het verlichten van de regeldruk in stadscentra. Het experiment houdt bestaande wet- en regelgeving die van invloed is op het functioneren van winkelgebieden kritisch tegen het licht. Tevens biedt het experiment per deelnemend winkelgebied aanbevelingen over het verbeteren, schrappen of slimmer toepassen van onder meer planologische regels, (waaronder de bestemmingsplannen en de Ladder voor Duurzame Verstedelijking), Algemene Plaatselijke Verordeningen en de Drank- en Horecawet. De deelnemende winkelgebieden liggen in de gemeenten: Alkmaar, Ede, Goes, Helmond, Leidschendam-Voorburg, Midden-Drenthe (Beilen), Oss, Roosendaal, Rotterdam, Sluis, Zeist en Zwolle.

Regels schrappen?

Lokale ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente in al deze winkelgebieden inventariseren welke wetten en regels modern ondernemerschap in winkelgebieden in de weg staan. Platform31 helpt de lokale partijen vervolgens met het verbeteren van die regels en het oplossen van procedureproblemen. Lokale belanghebbenden krijgen zo een grote verantwoordelijkheid voor de toekomst van hun winkelgebied.

De pilot volgt de doelstellingen van de nationale Retailagenda. Naast het terugbrengen van lokale regelgeving in deelnemende winkelgebieden, vertaalt Platform31 de lessen en onderzoeken vanuit de landelijke Retailagenda ook naar de pilotgebieden. En andersom: het projectteam gebruikt de praktijkervaringen als voorbeelden voor de landelijk detailhandel, zodat heel Nederland van deze pilot kan profiteren.

De beoogde looptijd van de pilot is van 1 september 2015 tot 1 augustus 2016. Tijdens deze looptijd kunnen (potentiële) ondernemers en vastgoedeigenaren in het centrum van Zeist verzoeken indienen om tijdelijk af te wijken van bepaalde wetten en regels.

Meer informatie over Platform31

« Nieuwsoverzicht