Onderneem met ZZO!

Werk mee aan de Ruimtelijk-economische koers U10

Gepubliceerd op: 27-10-2015

Werk mee aan de Ruimtelijk-economische koers U10

De druk op de Utrechtse regio neemt toe; steeds meer mensen willen in de regio wonen en werken. Utrecht staat voor de uitdaging om de groei van de regio te accommoderen en tegelijk de hoge kwaliteit van leven en concurrentiekracht te blijven versterken. Hoe kan de ruimtebehoefte voor wonen en werken samen gaan met duurzaamheid en de landschappelijke kwaliteiten van de regio? Hoe kunnen we richting geven aan programmatische ruimtelijke opgaven, rondom woningbouw, kantoren en voorzieningen zodat leegstand of waardeverlies kan worden voorkomen? Hoe verbinden we de groei van de Utrechtse kenniseconomie met andere sectoren, zoals de maakindustrie, handel en de agrarische sector? Om dergelijke vragen te kunnen beantwoorden werken de samenwerkende gemeenten in de Utrechtse regio (U10) met elkaar aan een ruimtelijk-economische koers, met “groen, gezond en slim” als richtinggevend motief.

De komende maanden werken de tien gemeenten dit motief gezamenlijk uit in een eerste richtinggevend document dat in de gemeenteraden kan worden besproken. Omdat we streven naar koers van en voor de hele regio, willen we daarbij graag gebruik maken van de gezamenlijke denkkracht van raadsleden, (mede-)overheden, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en samenleving. Met dat doel organiseren we in november en december drie verdiepende werksessies, begeleid door Platform31, over de volgende thema’s:

  1. Agglomeratiekracht door samenwerking en complementariteit, 18 november 2015
  2. Groeien met kwaliteit en duurzaamheid, 26 november 2015
  3. Omgaan met sociaal-economische verschillen in de regio, 8 december 2015

U bent van harte uitgenodigd om aan (één of meer van) deze sessies deel te nemen!

Hieronder vindt u alvast een eerste aankondiging van de drie sessies, met een korte typering van de te bespreken vraagstukken. Binnen enkele weken sturen we u nog een herinneringsmail met meer informatie over het programma en sprekers.

Wilt u zich alvast aanmelden of heeft u vragen? Stuur dan een mail aan Monique Oltmans, met vermelding van de sessie(s) die u wenst bij te wonen, uw naam en organisatie.

Op de website utrecht10.nl vindt u hier meer informatie over het proces richting een ruimtelijk-economische koers voor de regio.

Sessie 1: Agglomeratiekracht door samenwerking en complementariteit

Wanneer en waar: 18 november 2015, 16:00 tot 18:30, Utrecht Science Park
Hoofdspreker: Prof. Dr. Frank van Oort (Universiteit Utrecht)

Nederland kent geen grote steden, en mist daardoor agglomeratiekracht. Is het ook mogelijk om als netwerk van middelgrote en kleine steden gezamenlijk massa te creëren? Utrecht ligt uitmuntend in het netwerk en kiest voor groen, gezond en slim. Zou Utrecht zijn profiel meer moeten aanscherpen of juist een bredere strategie moeten voeren, via het aangaan van relaties met andere regio’s zoals Eindhoven, Amsterdam en Leiden? En wat kan elk van de afzonderlijke regiogemeenten bijdragen aan een regio die kiest voor groen, gezond en slim?

Sessie 2: Groeien met kwaliteit en duurzaamheid

Wanneer en waar: 26 november 2015, 16:00 tot 18:30, Informatiecentrum Leidsche Rijn Utrecht

De druk op de Utrechtse regio neemt toe; steeds meer mensen willen in de regio wonen en werken. Groei van inwoners en arbeidsplaatsen vraagt om nieuwe woningen en werklocaties, en zal gepaard gaan met groei van mobiliteit. Een belangrijke vraag is hoe deze groei samen kan gaan met duurzaamheid en de groene en landschappelijke kwaliteiten van de regio. Hoe kunnen we met de koers richting geven aan de verdeling van programmatische ruimtelijke opgaven, rondom woningbouw, kantoren en voorzieningen zodat leegstand of waardeverlies kan worden voorkomen? Kunnen we met elkaar een regionale “ladder voor groene, gezonde en slimme verstedelijking” maken?

Sessie 3: Omgaan met sociaal-economische verschillen in de regio

Wanneer en waar: 8 december 2015, 16:00 tot 18:30, Miele Experience Vianen

In de Noordvleugel van de Randstad vormen kennisintensieve sectoren een steeds belangrijkere economische factor. De aantrekkelijkheid van Utrecht voor de “kenniswerker” leidt in grote delen van de regio tot krapte op de woningmarkt. Dit kan leiden tot een ruimtelijke uitsortering van huishoudens naar opleiding en inkomen binnen de regio, of tot wisselende kansen op de arbeidsmarkt. Nu al zijn binnen de regio sociaal-economische verschillende zichtbaar. Leiden deze verschillen ook tot verschillende strategieën voor subregio’s of deelgebieden binnen de U10? Of kiezen we ervoor om de Utrechtse kenniseconomie beter te verbinden aan de maakindustrie, handel en agrarische sector in andere delen van de stadsregio?

Link naar het document: Regio Atlas Utrecht


« Nieuwsoverzicht