Onderneem met ZZO!

21-06 | De Zeist Open Uitdaging

Gepubliceerd op: 06-06-2017

21-06 | De Zeist Open Uitdaging

Op 21 januari 2016 heeft de Tweede Kamer het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking geratificeerd.

Rechten van personen met een beperking
Doel van dit Verdrag is "het volledige genot door alle personen met een handicap van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid te bevorderen, beschermen en waarborgen, en ook de eerbiediging van hun inherente waardigheid te bevorderen. Personen met een handicap omvat personen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, effectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving."

De Zeist Open Uitdaging
Het is belangrijk dat ook de Gemeente Zeist hier invulling aan geeft.
Gaat u met ons de uitdaging aan?
U bent van harte uitgenodigd voor de aftrap van de Zeist Open Uitdaging op woensdag 21 juni om 19:00 uur.

Praat en denk mee!

GroenLinks wil in samenwerking met andere politieke partijen op deze avond met zoveel mogelijk betrokkenen van gedachten wisselen over de toegankelijkheid van Zeist voor mensen met een beperking. Met als doel dat de Gemeente Zeist, haar inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zich samen gaan inzetten voor met mensen met een beperking. Zodat Zeist toegankelijk wordt voor iedereen!

Programma

  • Inloop 19:00 uur
  • 19:30: welkom en inzichten van ervaringsdeskundigen.
  • 20:45: korte pauze
  • 21:00-22:00: paneldiscussie o.l.v. Maartje van Boekel van Gehandicaptenzorg Nederland
  • 22:00: afsluitende borrel


Praktische informatie

« Nieuwsoverzicht