Onderneem met ZZO!

Het bestuur ZZO!

Het bestuur van ZZO! bestaat uit zeven actieve ondernemers en werkt samen met enthousiaste leden in Themakamers: (1) Bereikbaarheid, (2) Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, (3) Leisure/events, (4) Communicatie en PR, (5) Kennisdeling en (6) Belangenbehartiging.

In november wordt de ALV gehouden en daarbij zullen 2 leden van het bestuur van Zakelijk Zeist Onderneemt! aftreden. Het gaat om Norbert Jansen, voorzitter van de themakamer Belangenbehartiging en Martiene Veldhuis, voorzitter van de themakamer Kennisdelen. Voor beiden zoeken wij vervanging. Wie interesse heeft verzoeken wij dat te melden bij voorzitter Lex Geerts of een ander bestuurslid.