Onderneem met ZZO!

Stichting Q4

Mobiliteit neemt toe. Grenzen vervagen. Ook in onze directe omgeving. Gemeentegrenzen zijn voor ondernemers van ondergeschikt belang. Internet maakt de wereld kleiner.

Daarom is samenwerking in de regio belangrijk.
Daarom is ZZO! enthousiast lid van Q4.

Samen staan we sterk!

Stichting Q4 is een initiatief van 4 ondernemersverenigingen uit Zeist, Bunnik, De Bilt-Bilthoven, Utrechtse Heuvelrug en OndernemersKring Wijk bij Duurstede. Stichting Q4 is hét platform voor samenwerking, verbinding en stimulering van de regionale economie. Stichting Q4 kan rekenen op draagvlak onder lokale ondernemers en lokale bestuurders.

Meer weten? Kijk op www.stichtingq4.nl

Q4 staat voor:

 • actieve belangenbehartiging bij lokale en provinciale overheden
 • organisatie van bijeenkomsten over relevante onderwerpen, zoals ‘Onze regio in beweging’
 • bevorderen van meer regionale verbinding

Hier profiteren de leden van ZZO! van.

Roadshows

De 3e en laatste roadshow is op woensdag 7 oktober: 17.30 - 20.30 uur | SBI Amersfoortseweg 98 3940 AB Doorn. U bent van harte uitgenodigd, want aan uw inbreng wordt grote waarde gehecht.

Roadshow 7 oktober: wat gaan we doen?

In de Roadshows van juli en augustus zijn uitdagende projecten geformuleerd. Woensdag 7 oktober staat in het teken van concretiseren en instrueren. De centrale vraag is: HOE?

'Broedplaatsen' rondom thema's

Daarmee bedoelen we dat ondernemers samen 'gaan broeden' om binnen de thema's geformuleerde projecten te realiseren. Ondernemers komen bij elkaar om kennis en ervaring te verbinden. Om nieuw vakmanschap te leren en menselijke en economische meerwaarde te ontwikkelen in de Q4 regio.
De broedplaatsen worden ingericht rond de volgende thema’s:

Thema 1: Educatiestraat
Een Leer- & Ontwikkel-Laan

 • Hoe zorgen we ervoor dat onderwijs uit de Foodvalley (WUR CHE) en van Utrecht (HU UU) gaat samenwerken met ondernemers uit de Q4 regio?
 • Hoe realiseren we een grote groene campus waar mensen uit het hele land en daarbuiten naar toe komen om te leren, zich te ontwikkelen en samen te werken?

Thema 2: Vastgoed
Van Leegstand naar Succes.

 • Hoe matchen we bedrijven aan onze beschikbare portefeuille. Hoe promoten we de Q4 regio als aantrekkelijke vestigingslocatie?

Thema 3: Handel (2 broedplaatsen)

1) The End of Business as Usual

 • Hoe creëren we meer handel in de Q4 regio?
 • Hoe benutten we elkaars kennis en kunde beter?
 • Hoe maken we kenbaar wat de regio te bieden heeft; binnen, maar ook zeker buiten, de regiogrenzen?

2) Maatschappelijk Verantwoord Aanbesteden.

 • Hoe richten we het aanbesteden zo in dat het potentieel van lokale ondernemers zo optimaal mogelijk benut wordt?

Thema 4: node type 8 Duurzame inzetbaarheid/arbeidsmobiliteit
Nieuwe Kijk op Werk

 • Hoe zorg ik voor flexibiliteit in mijn onderneming?
 • Kan ik mijn mensen eens kennis laten maken met het werk bij een collegaondernemer?
 • Hoe geef ik vorm aan samenwerking met collegabedrijven?

Dit onderwerp maakt deel uit van het landelijk project van MKB Nederland over Duurzame Inzetbaarheid. MKB Nederland heeft hiervoor subsidie beschikbaar gesteld, waardoor bijgedragen wordt aan de realisatie van de ambities van Q4.

Thema 5: node type 8 Participatie
Participeren kun je Leren

 • Hoe kunnen wij als ondernemers van de Q4 regio de gemeente van dienst zijn in het realiseren van de participatie-agenda?

Thema 6: Gastvrijheid

Gastvrijheid is de kunst mensen het Gevoel te geven dat ze Welkom zijn

 • Hoe creëren we een gastvrije regio? Een regio waar de kernwoorden verrassen, verbinden en vinden centraal staan.

Programma

17.00 – 17.30 Inloop

17.30 – 18.00 Ontvangst met soep en brood

18.00 – 18.15 Opening en toelichting programma door de voorzitter

- Aangepaste structuur Q4 samenwerking

- Public affairs

- Programmabureau

- Status Roadshows tot nu toe.

18.15 – 18.35 Arnoud Leerling | Foodvalley

18.35 – 18.55 Henk Kievit | ICT Valley

18.55 – 19.15 MKB toekomstvisie

19.15 – 19.30 Koffiepauze

19:30 – 19.45 Thema’s behandelen aan de hand van broedplaatsen

Korte pitches van reeds concrete projecten

19.45 – 20.30 Concretiseren projecten (thematafels):

- Conformeren

- Gegevens uitwisselen

- Nog zaken over het hoofd gezien?

- Vervolgafspraken

20.30 – 21.00 Sluiting en netwerken

TIP: neem voldoende visitekaartjes mee…Iedere ondernemer die lid is van één van bovenstaande verenigingen heeft een nieuwsbrief ontvangen met het programma.

Wit u meer weten over de roadshows en het programma en/of wilt u zich aanmelden voor de eerstvolgende Q4 bijeenkomst? Kijk op www.stichtingq4.nl