Onderneem met ZZO!

Themakamers

Het bestuur van ZZO! wordt in al haar activiteiten ondersteund door zeven zogenoemde themakamers die worden gevormd door enthousiaste ZZO!-leden.
De themakamers Bereikbaarheid en Communicatie&PR zijn dringend op zoek naar enthousiaste leden die zich willen inzetten voor ZZO!

De themakamer Bereikbaarheid houdt zich bezig met de bereikbaarheid van Zeist in de komende jaren. Speerpunt vormt de ondertunneling bij het spoor van station Driebergen-Zeist en de te verwachten overlast voor ondernemers in verband daarmee. Ook de verbetering van de doorstroming op de Utrechtseweg wordt nauw in de gaten gehouden. De Themakamer Bereikbaarheid houdt zich voorts bezig met aanbestedingscriteria, alternatieven voor wegomleidingen en beperking van overlast tot een absoluut minimum.

De themakamer Communicatie & PR zorgt ervoor dat de activiteiten van ZZO! aandacht krijgen van de leden en andere belangstellenden. Dit via onze website, persberichten, social media en nieuwsbrieven. Ben jij goed in het schrijven van korte tekstjes voor een uitnodiging, nieuwsbrief of persbericht? Of heb jij affiniteit met social media zoals Linkedin, Facebook, Twitter, etc.? Dan ben jij degene waar wij naar op zoek zijn!

Meer informatie? Neem dan contact op met:

Themakamer Bereikbaarheid: 

Lex Geerts | geerts@eldermans-geerts.nl

Themakamer Communicatie & PR:
Pien van Den Bosch | pien@zakelijkzo.nl

  1. Bereikbaarheid
  2. Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
  3. Leisure/Events
  4. Communicatie en PR
  5. Kennisdeling
  6. Belangenbehartiging