Onderneem met ZZO!

Themakamer 1 | Bereikbaarheid

Zeist moet goed bereikbaar zijn en blijven. Speerpunt van de Themakamer Bereikbaarheid in de komende jaren vormt de ondertunneling bij het spoor van station Driebergen-Zeist en de te verwachten overlast voor ondernemers in verband daarmee.

Ook zal de verbetering van de doorstroming op de Utrechtseweg nauw in de gaten gehouden worden.

De Themakamer Bereikbaarheid houdt zich voorts bezig met aanbestedingscriteria, alternatieven voor wegomleidingen en beperking van overlast tot een absoluut minimum

Leden van de Themakamer Bereikbaarheid:

  • Tjeerd de Boorder, BINC bedrijfshuisvesting, voorzitter
  • Lex Geerts, Eldermans&Geerts