Onderneem met ZZO!

Missie en visie MVO themakamer ZZO!

MVO / Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen: Resultaatgericht proces waarbij een ondernemer de verantwoordelijkheid neemt voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op sociaal (People), ecologisch (Planet) en economisch (Profit) gebied en de dialoog aangaat met belanghebbenden.

Missie MVO Themakamer ZZO!
MVO bij stakeholders in Zeist onder de aandacht te brengen met als doel hen te enthousiasmeren voor MVO, ze wegwijs te maken op MVO gebied en kennisuitwisseling onderling en met andere partijen te stimuleren en faciliteren. Belangrijkste doel is om de MVO-bewustwording bij overheid en ondernemers (stakeholders) te vergroten.

Visie MVO Themakamer ZZO!
Diverse partijen binnen Zeist zijn actief op het gebied van MVO. Ieder op zijn of haar eigen manier en via eigen weg. Over enkele jaren zal MVO ingebed zijn in het Nederlandse ondernemersklimaat. Voor een bestendig gezond Zeister ondernemersklimaat is het noodzakelijk om ondernemers hierop te wijzen, ze wegwijs te maken in “MVO-Land”. Het platform zal dus vooral een faciliterende, ondersteunende en stimulerende rol vervullen.

Ambitie
Via kennisdeling, voorlichting, het organiseren van bijeenkomsten en het leggen van verbindingen een grote groep ondernemers en organisaties in Zeist te helpen met het formuleren van steekhoudende MVO ambities. Wij doen geen bemiddeling tussen leden van ZZO! en goede doelen.

Stakeholders:

  • Aangesloten bedrijven en (maatschappelijke) organisaties
  • Gemeente Zeist, B&W en ambtenaren
  • Q4 en omliggende ondernemersverenigingen (MVO houdt niet op bij de gemeentegrens)